Родители на новородени не се възползват от данъчното облекчение, което предлага Община Дупница

Само 20 са подадените заявления от родители на новородени през миналата година за данъчно облекчение. Припомняме, че Община Дупница предприе такава мярка с цел насърчаване на раждаемостта, а облекчението предвижда семействата на новородени, регистрирани като жители на община Дупница, да не плащат данък сграда и такса смет за срок от три години, считано от годината, следваща раждането на детето. Решението за тази привилегия бе взето от местния общински съвет преди 2 години. За 2017г. броят на подадените заявления от родители на новородени за ползването на данъчното облекчение е бил 40. Статистическа справка сочи, че през 2018 г. новородените, регистрирани като жители на община Дупница са били 305, от тях 97 родени в чужбина. През 2017г. са били 365, като тях 95 родени в други държави. Сравнението показва, че процентът на семействата с новородени, които реално се възползват от данъчното облекчение, което предлага общината е много нисък. Припомняме, че тази помощ се предоставя на родители, които нямат задължения към Община Дупница, считано към момента на подаване на заявлението. За ползването на това облекчение родителите подават заявление по образец в срок до 1 месец от датата на раждане на детето.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments