Ръст на безработицата в Бобов дол

Ръст на безработицата в община Бобов дол отчита „Бюрото по труда“ в Дупница. Това беше общината с традиционно ниска безработица. Високите нива сега се дължат на сериозните промени във въгледобивния сектор. 10,4 % е нивото на безработица за миналия месец, като това се дължи на закриването на рудник „Бабино“ и обявяване в ликвидация на рудник „Фундаментал“. За там е подадено ново уведомление за масово съкращение за 110 човека, като то тече от миналия месец, а крайният срок е 18 януари 2018 година, след което рудника ще бъде закрит.

В Сапарева баня също нивото на безработицата е високо 10 %, но там се движи в тези граници. В курортното градче все пак се забелязва съживяване на икономиката, има и обявени работни места в къщите за гости, хотелите.

За региона на „Бюро по труда“ Дупница се наблюдава спад на безработицата, като без работа са 2966 лица или 9,4 %.

Като цяло по-ниското ниво на безработица на територията на 6-те общини от бившата Дупнишка околия се дължи на сезонната заетост в летните месеци.

Директорът на „Бюрото по труда“ Наташа Илиева съобщи още, че в петък е приключил срока за прием по схемата обучение за заети лица – подадените заявления за обучение са 3555.