Ръст на нарушенията в горския фонд отчитат от ДГС – Дупница за първите 6 месеца на 2017г.

За първите 6 месеца на годината се отчита ръст на нарушенията в горските територии в района на “ДГС – Дупница”. За първото полугодие на 2017г. са установени 55 нарушения по Закона за горите. За същия период на миналата 2016, регистрираните бракониерски случаи в горите са били 39, показва статистиката.

За установените нарушения през първите 6 месеца на тази година са съставени 32 акта, за 20 нарушения са издадени констативни протоколи, а за тези, за които няма изготвени протоколи е уведомена прокуратурата в Дупница.

През първото полугодие на 2017г служители на “ДГС – Дупница”  са задържали близо 52 кубика дървесина, 3 МПС, 4 каруци, два бензинови моторни триона и един ключ за свещи.

Наблюденията показват, че най често констатираните нарушения са извършени в землищата на селата Бистрица, Джерман, Горна Козница, Каменик и Бадино.

От пресцентъра на ЮЗДП информираха, че ежедневно се извършват проверки в държавните горски територии, като за установените нарушители ще бъдат прилагани глобите предвидени в Закона за горите.

Статистиката сочи, че 6-ма души са санкционирани за рязане на дървесина без позволително за сеч, а 18 са наложените глоби за транспорт на дървесина без електронен превозен билет.