Ръст на приходите от местни данъци и такси за първите 6 месеца на годината, отчитат от Община Дупница

2 748 325 лева са приходите от местни данъци и такси за първото полугодие на тази година. В сравнение с миналата, те са с 320 000 лева повече. През първите 6 месеца на миналата година са събрани малко над 2 400 000 лева. Завишение в приходната част се забелязва във всички пера. Традиционно, най-голям е приходът от такса битови отпадъци, който е в размер на 1 330 361 лева. От данък МПС са влезли 920 169 лева срещу 845 367,59 лева за 2016 година. Събираемостта от данък “недвижими имоти” е 391 131 лева. Патентния данък от близо 50 000 лева през 2016 година сега е в размер над 100 000 лева. Ръстът се дължи на данъка “таксиметров превоз”, който се включва в него и е в размер на 52 825 лева, като е събран на 100% от заявилите желание за издаване на разрешително за тази дейност на територията на общината. От такса “куче” постъпленията са 1682 лева срещу1 044,82 за същия период на миналата година. Запазва се тенденцията от последните 4 години с увеличаване на туристопотокът в общината. С близо 20% повече са били гостите на общината в сравнение с миналата година. 4 583,54 лева са постъпилите от пари от туристически данък, а за сравнение през 2016 година за същия период са 3 733,78 лева.