Само една фирма с интерес за изграждане на подпорна стена на р. Бистрица

Само една фирма се яви в процедурата за изграждане на подпорна стена на р. Бистрица, за укрепване на десния бряг на реката, при Нафтоколонката. При прогнозна стойност от 245 767 лева, офертата на единствения участник е в размер на 235 661 лева. Комисията ще провери документите и техническите параметри, ако са изрядни ще предложи сключването на договор.
Поръчката е свързана с изграждането на 260 метра подпорна стена. Участъкът от години създава проблеми на живеещите там и те многократно са подавали сигнали. Припомням, че първото заседание на комисията беше насрочено за четвъртък, но поради липсата на три оферти срока беше удължен. В крайна сметка подадената оферта е само една.