Светослава Макенджиева вече не е директор на Регионалната дирекция „Социално подпомагане“- Кюстендил

Светослава Макенджиева, директор на Регионалната дирекция „Социално подпомагане“- Кюстендил, напусна ведомството. Михаил Стоев временно ще изпълнява длъжността до назначаване на титуляр.

Тя застана начело на дирекцията през май 2014-та  година,когато замени Снежана Козничка . Светослава Макенджиева вече ще заема поста началник на отдел ”Здравеопазване и социални дейности” към дирекция “Здравеопазване, социални услуги и жилищна политика” към община Кюстендил.