Свободният обем на яз. Дяково е 15 %

Язовир Дяково изглежда пълен, а предвид валежите и снеготопенето състоянието му се следи постоянно.

Общият обем на язовир Дяково е 35 400 хил. куб.м., наличният обем към 22 април е 30 206 куб. Метра. Свободният обем е 15 %. Това казаха в отговор на наш въпрос от централното управление на „Напоителни системи“, които отговарят за съоръжението. От там допълват, че ежедневно се следи състоянието на всички съоръжения, валежи, приток и ниво на язовира. От „Напоителни системи“ увериха, че се контролират уловените и използвани водни маси.

Извършва се водоподаване съгласно утвърден месечен график от МОСВ. Има монтирани видеонаблюдения на водохващанията, което дава възможност денонощно да се следят нивата, допълват от институцията. Съоръжението е проектирано, така, че притокът може да се ограничи до минимум.

0 0 votes
Article Rating
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments