Свободни работни места в Бюро по труда- Дупница към 07.8.2017г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В
ДБТ ГР. ДУПНИЦА 07.08.2017год.

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1 учител по биология срочен договор

1 специалист, контрол на качество срочен договор

1 учител, теоретично обучение срочен договор

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ

6 машинни оператори, шиене на облекла безсрочен договор

26 шивачки срочен договор

2 главен готвач срочен договор

3 готвачи срочен договор

3 маневристи срочен договор

1 стрелочник срочен договор

6 сондьори срочен договор

2 шлосери срочен договор

2 монтажници срочен договор

1 бояджия срочен договор

2 заварчици срочен договор

1 специалист, контрол на качество срочен договор

20 общи работници срочен договор

5 монтажник, обекти срочен договор

1 механик, гараж за транспортни средства срочен договор

1 пазач срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ от ЗНЗ

1 салонен управител срочен договор

2 пласьор, стоки срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по схема „Обучения и заетост за младите хора”

1 сервитьор срочен договор

1 барман срочен договор

1 монтажник,кабели срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема”Младежка заетост”

3 продавач, павилион- обучение срочен договор

5 работник, поддръжка на сгради-обучение срочен договор

2 работник, поправка на джанти и гуми-обучение срочен договор

2 мияч, превозни средства/ръчно/ -обучение срочен договор

2 лекар по дентална медицина – стажуване срочен договор

3 технически сътрудник стажуване срочен договор

2 лекар по дентална медицина– обучение срочен договор

3 технически сътрудникбучение срочен договор

1 техник, електрически системи – стажуване срочен договор

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

Германия – 10 шлосери, заварчици, механици

България – специалист, обслужване на клиенти с италиански език