Свободни работни места от ДБТ Дупница

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В
ДБТ ГР. ДУПНИЦА 06.11.2017год.

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1 учител,теоретично обучение срочен договор

1 инженер, координатор по заваряване срочен договор

2 електроинженери срочен договор

1 ръководител, счетоводен отдел срочен договор

1 главен счетоводител срочен договор

1 специалист, маркетинг срочен договор

1 инженер,автоматизация срочен договор

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ

4 майстор, производтво на тестени продукти срочен договор

19 сортировачи срочен договор

10 работници, пакетиране на готова продукция срочен договор

14 машинен оператор, шиене срочен договор

1 машинен оператор, кроене срочен договор

1 резач, метал срочен договор

10 машинен оператор, банциг срочен договор

5 консултанти, обслужване на срочен договор

клиенти с италиански и английски език

1 оператор на траш машина срочен договор

6 шивач, обувки срочен договор

5 стругари срочен договор

9 шлосери срочен договор

12 заварчици срочен договор

1 барман срочен договор

3 техник, механици срочен договор

3 шофьор, автобус срочен договор

3 готвачи срочен договор

3 сервитьори срочен договор

20 сметосъбирачи срочен договор

16 общи работници срочен договор

2 работник, зареждане на рафтове срочен договор

4 електромонтьори срочен договор

1 специалист, маркетинг срочен договор

3 монтажници на мебели срочен договор

2 техник, промишлена електроника срочен договор

1 чистач/хигиенист срочен договор

5 общ работник, промишленост срочен договор

3 касиери срочен договор

3 продавач-консултанти срочен договор

5 заварчици срочен договор

25 автомонтьори срочен договор

5 общ работник, промишленост срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ от ЗНЗ

1 хигиенист чл.50 от ЗНЗ срочен договор

1 отчетник, счетоводство чл.55 в от ЗНЗ срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по схема „Обучения и заетост”

1 мениджър екип срочен договор

1 търговски сътрудник срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по схема „Обучения и заетост за младите хора”

1 специалист, продажби срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема”Младежка заетост”

1 събирач, отпадъци разделно-обучение срочен договор

1 работник,рециклиране на отпадъци- обучение срочен договор

1 управител, продажби и маркетинг – стажуване срочен договор

1 организатор – стажуване срочен договор

1 технически организатор– стажуване срочен договор

4 бармани – стажуване срочен договор

1 барман – обучение срочен договор

3 сервитьори – обучение срочен договор

1 общ работник, строителство на сгради-обучение срочен договор

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

Германия – Готвачи, шлосери, заварчици, механици