Сдружение за правна помощ на потребителите открива приемен офис в Кюстендил

 

Сдружение за правна помощ на потребителите, град Пловдив представи на пресконференция откриването на приемен офис на Сдружението в Кюстендил. Дейността на сдружението е свързано с проблемите на гражданите, които са потърпевши от монополни дружества, банки и небанкови финансови институции.