Сериозни глоби за нарушители според Наредба за пожарната безопасност на територията на община Дупница

Новата Наредба за пожарната безопасност на територията на община Дупница ще отмени старата от преди няколко години.

В нея е била предвидена глоба, но само за нарушаване на самата Наредба, от 50 лв. до 500 лв., която се запазва, в новата, която предстои да се гласува е записано, че глоби ще се налагат на ползватели на земеделска земя, на която е извършено изгаряне на стърнища и друг вид растителни отпадъци, а глобата е между 1500 лв. и 6000 лв., при повторно нарушение от 2000 лв. до 12 000 лв. Нарушението ще се установява с акт на длъжностни лица, определени от кмета на общината, а средствата от глоби ще постъпват в бюджета на общината. Чрез Наредбата се регламентира къде и при какви условия може да се пали огън, както и какви мерки за безопасност трябва да бъдат предприети от гражданите, за да не се стига до възникване на пожари и опасни инциденти. Наредбата е качена на сайта на община Дупница и предстои да бъде гласувана от ОбС.