Сериозни нарушения във Финансово-счетовдната къща /ФСК/

Управлението на Финансово-стопанската дейност на дружеството осъществявано от Иванка Терзийска може би е извършвано в една благоприятна безконтролна среда в продължение на близо 9 години и 6 месеца, което едва ли е случайно“. Това е извода на одитната комисия в състав Николай Попчев, Радослав Китов и Георги Вълев.

Одитът е започнал на 3 май и е прекратен на 7 юни по искане на ръководството на община Дупница. Поради тази причина не е проверена напълно счетоводната документация. От одита става ясно, че са изисквани справки за ползвани, закупени и дадени за ползване мобилни апарати, преносими компютри и други устройства, от лица на други общински и държавни структури и организации. Поискана е и справка с имената на лицата ползващи телефоните, мобилните устройства, СИМ карти, таблети, рутери и други. Освен това е поискано личното трудово досие на Димитрина Димитрова-Терзийска, снаха на бившият вече управител Иванка Терзийска. От доклада става ясно, че Иванка Терзийска наред с трудовия договор за управление на Финансово-счетоводната къща и била назначена на трудов договор и в „Напоителни системи“ от 27 септември 2016 година на длъжността контрол и координация на безсрочно трудово правоотношение, на 4 часов работен ден на 1000 лв., и допълнително възнаграждение за стаж и опит 186 лв. Става ясно още, че ФСК няма сключени договори с 4 детски градини и 2 училища. За сметка на това пък от други училища са получавани доходи на база граждански договори – такива са били сключени с ОУ „Евлоги Георгиев“, училищата в Яхиново и Крайници, както и с ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Дупница и ОУ „Христаки Павлович“. В ОУ „Христо Ботев“ с. Крайници например са посочени 3 граждански договора в различни години от 2012 година до 2015 година на обща стойност 8 978 лв. Общо сумите от всички учебни заведения е изчислена на 12 209 лв. Тази сума е трябвало да бъдат внесена в дружеството, а не Терзийска да ги получи като физическо лице в лично качество. В доклада се посочва и конфликт на интереси визирайки снахата на бившият управител, която е работела в дружеството на 8 часа, а по същото време е била назначена на 4 часа в общинското предприятие „Паркинги и гаражи“, което се намира на същия етаж, освен това е получавала месечни надбавки в порядък от 150 лв. до 500 лв., както и суми за работно облекло от двете предприятия едновременно. Според доклада са налице и други връзки, които биха могли да представляват конфликт на интереси. Служителите на ФСК са получaвали бонуси за Коледа, Великден и 24 май по 550 лв.

Доклада показва, че са сключвани договори с мобилен оператор, въпреки, че съществуващият тогава не е изтекъл, закупувани са и мобилни устройства на цени между 600 и 1200 лв. През одитирания период по разпореждане на управителя са закупувани стоки нямащи общо с дейността на дружеството като бонбони, шоколадови яйца, кола, силиконови форми за мъфини, очила с падащи очи, детски раници, детски чехли, както и други пособия за ученика. Фигурират и козметика, парфюмерия, сувенири, саксии за цветя и други. Интересно е още, че са организирани семинари в хотел в района на Рилския манастир и в Гърция, като за двете е платено около 6500 лв. Не е ясно обаче колко са били участниците, имало ли е лектори, учители, директори. Според одитиращите, „престоя в Гърция може би е „групова екскурзия“ с част от колектива и гравитиращи около ФСК външни лица“. Освен това дружеството е платило за ползване на санаториум на управителя си, като по същото време тя е трябвало да бъде на домашно-амбулаторен режим. Установени са и 10 случая на подмяна на оригинални фактури с фалшиви. Платени са и 2000 лв. за концерт на Николина Чакърдъкова за празника на Дупница през 2012 година. Всички констатации са описани в 24 страници. Одита препоръчва на кмета на община Дупница са уведоми прокуратурата, както и Агенцията за държавна финансова инспекция.