Сигнал за нерегламентирано сметище в „Гиздова млахала“ в Дупница вдигна на крак служители от различни институции

Служители от различни институции извършиха проверка по сигнал за образувало се нерагламентирано сметище в ромския квартал „Гиздова махала“ в Дупница. На място инспектори от РИОСВ – Перник, РЗИ – Кюстендил и Община Дупница установиха изхвърлени битови и строителни отпадъци, авто-части от разфасовани автомобили, разлято двигателно масло, маслени филтри, които замърсяват околната среда. Извършената проверка премина под засилено полицейско присъствие за да се избегнат евентуални конфликти с местните жители. За направената проверка бе съставен протокол и издадено предписание за почистването замърсения район в определен срок.

В случай, че не бъдат изпълнени указанията на отговорните институции,  ще бъдат налагани административни наказания.