Скъп или евтин е първият учебен ден за родители и ученици ?

Скъп или евтин е първият учебен ден за родители и ученици ? Могат семействата да си позволят безпроблемно осигуряване нуждите на своите деца ?Вижте отговорите в рубриката „ Вашият коментар“.