След закриване на сметището, няма да има увеличение на такса смет

Такса битови отпадъци в община Дупница няма да бъде променяна. Това заяви кмета на община Дупница, инж. Методи Чимев. Той отговори на питане на съветниците от „Народен съюз“ какви мерки предприема община Дупница по отношение на сметището над жк Бистрица.

Д-р Лорета Николова и колегите й искаха информация докога сметището ще замърсява въздуха над Дупница, и в частност жк Бистрица, срокове за закриване и рекултивиране, както и дали общината разполага със средства за тази дейност, има ли отговори какво ще се случва след закриване на сметището.

В отговор кмета инж. Методи Чимев обясни, че сметището, което е нерегламентирано работи от 45 години и отдавна е с изчерпан капацитет. Последния месец са провели редица срещи с министър и заместник министър на околната среда по тази тема, като в тези срещи участват всички кметове от сдружение „Рила еко“. Сметището трябва да спре да функционира в края на тази година.

Срокът за рекултивация е 3 месеца от началото на 2018 година, като за целта ще бъде подготвен и входиран проект, а средства ще се търсят от ПУДООС. „Дейностите няма да се извършват със собствен ресурс“ заяви Чимев. Все още не е ясна точната сума.

От 7 писма изпратени до общини в Западна България, които биха могли да поемат отпадъка на Дупница, на 6 има отрицателни отговори, от 7-мата има предложение, което обаче е с твърде висока цена от 200 лв. на тон депониран отпадък. Община Дупница има вариант заяви кмета Методи Чимев, като обясни, че се очаква потвърдително писмо.

Разходите по обработване и транспортиране до такова депо няма да надхвърлят сумата която община Дупница събира за отпадъци, а това означава, че няма да се налага увеличаване на такса смет“ увери градоначалника.