След 10 юли започват ремонтни дейности в жк Бистрица

Община Дупница започна изработването на алтернативните маршрути за вход и изход към най-големия жилищен комплекс в Дупница – жк.Бистрица. След 10 юли ще стартират същинските ремонтни дейности по подмяна водопроводната мрежа на територията на целия комплекс, предстои и рехабилитацията на уличната мрежа. В началото на следващата седмица след съгласуване с полиция, пожарна и Бърза помощ ще бъдат обявени маршрутите, които ще могат да използват шофьорите. Ремонтните дейности ще започнат от самия вход на жк Бистрица.
Общо 5993 метра ще бъдат подменени с нов водопровод, който обхваща както главния,
така и всички разклонения в квартала. Подмяната на водопровода и последващото преасфалтиране включва и ул.Жива вода. На следващ етап ще бъде изготвен и маршрут за градския транспорт. В началото на юли ще бъде и второто открито заседание на комисията по избор на изпълнител, който да извърши цялостния ремонт на надземната инфраструктура в квартала-преасфалтиране, пешеходни алеи, кътове за отдих и т.н. От пресцентъра обясниха, че проектът с надземната инфраструктура е забавен, тъй като е трябвало да бъдат осигурени средства за подмяната на водопровода. На 23 януари тази година, кметът инж. Методи Чимев сключи договор с Министерство на регионалното развитие и благоустройство, за осигуряване средствата за тази дейност.