Сметната палата публикува декларациите на лицата, заемащи висши държавни длъжности

От подадената от народният представител Ивайло Константинов става ясно, че през миналата година е закупил два апартамента в София. Другият дупничанин в парламента д-р Иван Ибришимов е с непроменено имотно състояние. През миналата 2016 година бившият председател на ОбС Дупница Ивайло Константинов, настоящ народен представител се е сдобил с два апартамента в София, единият с площ 101 кв. м за сумата от 151 640 лв., а вторият 112 кв.м. за сумата от 168 137 лв., както и един гараж в столицата близо 13 000 лв. В графата за произход на средствата е посочено банков кредит, кредитна карта, овърдрафт, върнат заем от търговско дружество и заплата. В графата за задължения над 5000 лв. са описани кредит, кредитна карта и овърдрафт малко над 250 000 лв. Константинов е посочил,  че е солидарен длъжник по два заема за общо 6 238 000 лв. Посочени са и дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества. Другият народен представител от Дупница д-р Иван Ибришимов няма промяна в имотното състояние. Той притежава два жилищни етажа, стоматологичен кабинет и два парцела, както и земеделски земи. Декларираните банкови креди са 3 – на стойност около 250 000 лв. Данните са публикувани на сайта на Сметната палата.