снимки/видео/По ваш сигнал!!!Поголовна сеч над Дупница в местността „Джинджийска кория“

В бизнес от незаконен добив на дървесина преди началото на зимния сезон се е превърнала гората в местността „Джинджийска кория“ над Дупница, където се намират историческите „Три бряста“ и параклиса „Цар Константин и Царица Елена“.

Жители сигнализираха още , че ежедневно в района идват джипове без регистрационни табели и каруци, с които се прекарват дървата за огрев. В горския фонд дори са направени пътища, по които да се транспортира незаконно добитата дървесина.

Последното отрязано дърво е многогодишен дъб, който предстои да бъде нарязан и транспортиран към поредния клиент желаещ да си купи дърва за огрев на черния пазар.

Наблюденията показват, че дървата се секат през деня, а по тъмно се нарязват на парчета и превозват.