снимки/Деца се учиха на безопасна евакуация в училище и как да използват пожарогасител

Ученици от СУ „Св. Паисий Хилендарски“ в Дупница преминаха обучение за правилно поведение и безопасна евакуация в случай на възникнал инцидент, като пожар, наводнение или земетресение. След подадения сигнал за евакуация всички ученици излязоха на двора на училището. Това стана под ръководството на служители на пожарната в Дупница и педагогическия персонал в училището.

Учениците имаха възможността да наблюдават гасене на пламък в тава с лесно запалима течност. Демонстрацията направиха служители на пожарната служба и доброволното формирование към Община Дупница.

Възпитаници на учебното заведение също имаха възможността да проверят своите умения при гасене на пламък с пожарогасител.

Проведената демонстрация в учебното заведение се проведе  с помощта и съдействието на Община Дупница.