Софийска фирма спечели процедурата за ремонт на улица „Свилен Русев“ в Бобов дол.

Фирма от столицата е класирана на първо място в процедура за благоустрояване на улица „Свилен Русев“ в Бобов дол. Конкурсна комисия с председател зам кмета на Общината Детелина Борисова разгледа ценовите предложения на кандидатите за реализирането на СМД. Общо 4 фирми подадоха документи за участие в обществената поръчка. Фирмата класирана на 1-во място е предложила най ниска цена, или 37 400 лв без ДДС.Именно това бе и основния критерии за възлагането на обществената поръчка, чиято прогнозна стойност е 42 500 лв без ДДС. На останалите участници ценовите предложения са били сравнително по високи. Предложените от тях суми са варират 37 600 до 42 145 лв , става ясно от протокола на конкурсната комисия.

С реализирането на обществената поръчка общинското ръководство има намерение да благоустрои част от центъра на Бобов дол. Предвижда се изграждане на ограничителен бордюр изпълняваш ролята на подпорна стена на улица “Свилен Русев”. Освен това се планува да бъде направена отводнителна канавка, както и да се рехабилитира стълбището в района. По този начин ще се спре свличането на земни маси, и събирането на вода по улицата при обилни валежи.