Софийска фирма ще извърши ремонтните дейности на храм „Св. Богородица” в Дупница

Фирмата, до която община Дупница е изпратила покана за участие в поръчката отговаря на условията.

Документи за участие в обществената поръчка за аварийно възстановителни дейности по храм „Св. Богородица” в Дупница са подали две фирми -софийска и дупнишка. Когато обаче обществената поръчка се възлага чрез покана до определени лица, както е в случая, покана до софийската фирма, възложителят няма задължение да разглежда и оценява оферти от лица, различни от посочените в поканата. В този случай офертата на фирмата от Дупница не е отворена.

При максимална сума по поръчката 311 448 лв. с ДДС, софийската фирма предлага цена 311 060 лв. Най-голямата сума е за доставка и монтаж на керемиди близо 62 000 лв. 36 380 лв. пък са предвидени за възстановяване купола над камбанарията от щампована ламарина. Фирмата декларира, че може да извърши дейностите за 58 календарни дни.

Средствата за аварийния и спешен ремонт на храма са отпуснати от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. Искането за финансиране е изпратено от община Дупница заради лошото състояние, в което се намира черквата – повреден покрив, множество течове, влага, напукана и паднала мазилка. Храмът е на малко повече от 200 години.