Стажант – репортерите на ТВ ЗАПАД – Гоце Делчев, Мария и Соня, получиха своите сертификати

Мария Татанова и Соня Щуркова преминаха стаж за журналист – репортер в ТВ „Запад“, равен на 40 часа.
По време на стажа двете момичета проявиха постоянство, усърдие, трудолюбие, отговорност, желание за самоусъвършенстване и нови знания.
Мария и Соня направиха няколко репортажа на различна тематика, които бяха излъчени в ефира на ТВ „Запад“. Тяхната работа се отличаваше с: обективизъм, вярност и точност; използване на свой подход в отразяването на актуалните теми; достъпен стил, естествен тон и човешко отношение.
Те завършиха стажа като журналист – репортер в ТВ „Запад“ с УСПЕХ.

Момичета, ще ви помним дълго, защото “няма незаменими, а има незабравими” и вие станаха част от историята на телевизионното дело в Гоце Делчев.
От ръководителите ви:
Валентин Атанасов – тв говорител
Ваня Вакареева – тв говорител