Стартира проект „Работа”, който ще осигури заетост на 100 безработни лица от района

Чрез реализацията на новия проект за субсидирана заетост “Работа“ в района ще бъдат наети 100 безработни лица. Според направеното разпределение на свободните работни места, по проекта се очаква в Дупница работа да бъде осигурена на 69 лица, 40 от тях да бъдат заети в публичния сектор и 29 в реалния. В Бобов дол местата са 14, 8 в публичния и 6 в реалния сектор. В Сапарева баня по проекта ще бъдат открити 15 позиции, от тях 9 в публичния сектор, а останалите 6 в реалния. Конкретният бенефициент по проект „Работа” е Агенцията по заетостта. Предвижда се изпълнението на проекта да е с национален обхват и да се прилага в 193 общини, в които безработицата е над средната за страната за предходните 12 месеца. Определеният бюджет е в размер на 80 млн. лв., осигурени по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС. Освен продължително безработни в него ще се включат и неактивни лица, които ще бъдат активирани от наети към съответните общини специалисти. Безработните и активираните неактивни лица ще бъдат наемани на пълно или непълно работно време (най-малко 4 часа на ден) за период до 12 месеца и ще получават възнаграждение равно на минималната заплата. По заявка на работодателя може да бъде осигурен и наставник, който също ще е част от целевата група на проекта. Има възможност заетостта да се комбинира с обучение, за да може наетите да придобият трудови навици и да успеят да останат на пазара на труда и след края на финансирането на програмата. Приемът на документи по проект „Работа” започва на 16 февруари 2018 г. в бюрата по труда в страната и ще продължи до 9 март 2018 г. включително, като ще има възможност за подаване и на електронни заявки на официалния сайт на Агенцията по заетостта.