СУ “Св.Паисий Хилендарски” през тази учебна година ще бъде посланик на Европейския парламент

СУ “Св. Паисий Хилендарски“ е сред 30-те нови училища от цялата страната, който ще се включат в Програмата за училища посланици на Европейския парламент през учебната 2017/2018 година. Дупнишкото училище е единственото учебно заведение от областта, включено в програмата. Нейната основна цел е да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз, европейското гражданство и парламентарна демокрация и да ги включи активно в създаването на европейския дневен ред
Със заявки в кампанията са участвали над 140 училища от страната, като журито, съставено от представители на Информационното бюро на ЕП в България, е избрало тридесет учебни заведения. Сред тях има представители на профилирани гимназии, средни училища и професионални гимназии. Основните критерии за избора са били мотивацията на кандидатстващите учители, обхватът на дейностите и иновативността на предложените мерки. Постигането на териториален баланс, както и разпределението между различните видове училища също са взети под особено внимание. Тазгодишното издание на Програмата ще продължи с провеждането на встъпителен семинар за преподаватели, който ще се проведе през месец ноември. Това обучение ще подготви педагогическите екипи, които ще се заемат с организацията и осъществяването на Програмата. В началото на 2018 г. ще започне обучителният процес в избраните училища и ще бъдат изпълнение заложените дейности, сред които симулационни игри, провеждане на информационни кампании, честване на Деня на Европа и др. Този етап от програмата ще бъде оценяван от страна на Информационното бюро на Европейския парламент, а най-добре представилите се ще получат статут на училище посланик, както и възможност за участие в специализирани инициативи на ЕП в Страсбург и Брюксел.