Съдът в Дупница потвърди две глоби наложени на мините в Бобов дол в общ размер на 15 хил лв

В рамките на два дни съдът в Дупница се произнесе в полза на „Инспекцията по труда“ в Кюстендил по обжалвани две наказателни постановления, с които на мините в Бобов дол е наложена парична глоба в общ размер на 15 хил лв.10 хил лв е санкцията заради неизплатени ваучери за храна. Служители на инспекцията по труда през месец октомври на миналата година извършили проверка по документи на ,,Въгледобив Бобов дол” ЕООД в рудник „Бабино”, тъй като работниците не получавали полагащите им се ваучери за храна. При последващата проверка няколко дни по късно отново е установено че миньорите са останали без ваучери.При друга проверка отново през октомври на миналата година от „Инспекцията по труда“ установили, че миньор излязъл в пенсия не получил полагащото му се обезщетение от две работни заплати. Въпреки че месечните му възнаграждения били начислени, към датата на проверката парите отново не били преведени по сметката на работника. Заради това на мините е наложена парична глоба от 5 хил лв, която съдът в Дупница потвърди.И двете решения на съда в Дупница подлежат на обжалване пред АС Кюстендил.