Съдът потвърди глоба за замърсяване на две реки от ТЕЦ “Бобов дол”

Парична глоба в размер на 3 хил лв потвърди РС Дупница. Санкцията е наложена на ТЕЦ Бобов дол от „Басейнова дирекция“ заради установено замърсяване на реките Разметаница и Джерман. От ръководството на топлоцентралата обжалваха в съда наложеното административно наказание, което съдът счете, че е законосъобразно.

След сигнал на зеления”, телефон на РИОСВ Перник, относно замърсяване на водите на река Джерман сигналът е препратен към “Басейнова дирекция”. В началото на месец ноември на миналата година специалисти са извършили проверка на място. В участъка от река Джерман между селата  Усойка и  Блажиево, те установили че протичащите води в коритото на реката са били оцветени в сив цвят. За установяване на източника на замърсяване е извършена проверка на участък от река Разметаница, вливаща се в река Джерман. ПО течението на реката след Големо село под площадка на ТЕЦ”Бобов дол” е установено че се извършва заустване на отпадъчни води в река Разметаница, от бетонова шахта на топлоцентралата. Съдът счита, че извършеното административното нарушение е доказано от обективна и субективна страна,предвид доказателствата, събрани в производството. Събраните по делото гласни и писмени доказателства установили,че дружеството- жалбоподател, при осъществяване на търговската си дейност зауства производствени отпадъчни води в река Разметаница,без основание,а именно при липсата на Разрешително за заустване на отпадъчни води.Решението на съда в Дупница може да се обжалва  пред АС Кюстендил.

0 0 vote
Article Rating
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments