Съдът потвърди парична глоба наложена на мините в Бобов дол

Ръководството на мините в Бобов дол обжалва в съда в Дупница наказателно постановление в размер на 3 хил лв издадено от директора на “Инспекцията по труда” в Кюстендил за нарушаване на Кодекса на труда.  При извършена проверка по спазване на трудовото законодателство на 05.09.2017г., и на 12.09.2017г., е било установено,че работодателя не е изпълнил задължително предписание на контролен орган по спазване на трудовото законодателство. От ръководството на мините не са се съобразили с издадения протокол на трудовите инспектори, както и посочения краен срок за изпълнение на предписание. От мините не са изплатили на работничка в предприятието с прекратен трудов договор 46 дни неизпиолзван платен годишен отпуск за 2014-та, 2015-та и 2016-та година, като общия размер на сумата е 4 805 лв. Така след като съдът в Дупница се запозна с доказателствата и документите по съдебния спор, потвърди наложената глоба в размер на 3 хил лв наложена на мините от ИТ   в Кюстендил. Решението подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред АС-Кюстендил в 14-дневен срок.