Създаване на филиал за Спешна помощ в община Белица, поискаха народните представители Богдан Боцев и Николай Бошкилов

В последния ден на първия парламентарен сезон на 44-то Народно събрание, депутатите от „БСП за България“ Богдан Боцев и Николай Бошкилов зададоха много важен въпрос, касаещ спешната медицинска помощ в община Белица. На територията на община Белица няма регистрирани и действащи лечебни заведения за болнична помощ. Болничната помощ, както и Спешната медицинска помощ се осъществяват в община Разлог, тъй като там е най-близката акредитирана многопрофилна болница за активно лечение. Център за спешна медицинска помощ има в гр. Разлог и филиал в гр. Якоруда. Те обаче са твърде отдалечени от административния център Белица – намират се на 18 км. от него, а до най-отдалеченото населено място в общината – село Златарица, разстоянието е 60 км.

„Всички можем да си представим какво означава това за жителите на планинската община Белица, а и за туристите, които я посещават“, коментира Богдан Боцев като допълни, че само на 17 км. от общинския център се намира курортен комплекс „Семково“, който разполага с капацитет от 2000 легла за туристи. Освен курортния комплекс, Паркът за реадаптация на танцуващи мечки, също е притегателно място за много туристи. Двамата народни представители Богдан Боцев и Николай Бошкилов попитаха министъра на здравеопазването Николай Петров, какви са възможностите за разкриване на филиал за Спешна медицинска помощ в община Белица и в какви срокове би могло да стане това?Министър Петров пое ангажимента в края на годината да бъде направен анализ и при наличие на средства въпросът да бъде решен. „Искрено се надяваме това да стане, защото общинската администрация има готовността веднага да осигури подходяща сграда, където да се помещава Спешния център, а по този начин ще бъдат спестени доста средства“, категорични са народните представители.