Създават Областен съвет по растениевъдство?

На среща в Дупница растениевъдите решиха да бъдат проведени информационни срещи по общини, след което да бъде създаден Областен консултативен съвет по растениевъдство. Решението беше взето по време на среща, инициирана от председателят на ОбС Емил Гущеров, земеделски производители и експерти от службите по земеделие.