С по-ниските температури започва и отопляването на домакинствата

Захлаждането на времето вече е факт. Знаем ли обаче какви рискове крият за нас използването на електрически отоплителни уреди и на печки с твърдо гориво!?

РСПБЗН – гр. Гоце Делчев, напомня на гражданите как да се предпазят от нежелани инциденти при използване на различни източници на енергия.

При използване на електрически отоплителни уреди:

Да не се подсилват предпазителите и да не се претоварва електро-мрежата чрез включени едновременно прекалено много електроуреди. Да не се оставят без наблюдение включени ел. уреди; Електрическите отоплителни уреди, шнуровете и контактните съединения да са технически изправни. Отоплителните уреди да се поставят стабилно; Да не се използват самоделни и нестандартни електро-отоплителни и нагревателни уреди.

При използване на печки с твърдо гориво:

Димоотводните тръби (кюнци) да бъдат укрепени стабилно. Комините на сградите да нямат фуги към помещенията, както и в таванските помещения и да са почистени от налепи и сажди; Под отоплителната печка да се поставя негорима подложка, с размери по-големи от печката; В близост до печките да не се поставят горими материали и обзавеждане; Да не се разпалват печките с лесно-запалими течности (бензин, нафта и др.), както и да не се зареждат с дърва от вечерта за другия ден; Да не се оставят малки деца без контрол.

При използване на печки с газово гориво (пропан – бутан):

Уредите да са в стандартно изпълнение и в никакъв случай да не се използват газови устройства и бутилки със съмнителен произход; Отопляваните с газови печки помещения да имат постоянна естествена вентилация. Важно е да се знае, че горимия газ пропан-бутан е по-тежък от въздуха, за което е необходимо проветряване от най-ниските точки на помещението; Да не се съхраняват газови бутилки в близост до печки, радиатори и каквито и да е източници на топлина.