С чисто ново оборудване за близо 30 000лв. разполага вече Домашния социален патронаж в Гоце Делчев

С ново оборудване на стойност 29 358 лв. разполага Домашният социален патронаж в община Гоце Делчев. Оборудването е осигурено чрез проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж в община Гоце Делчев“. По-голямата част от средствата – 26 422.20 лв. са отпуснати от фонд „Социална закрила”, а останалата сума – 2 935.80 лв и от бюджета на община Гоце Делчев. Проектът бе с продължителност 4 месеца и приключва на 30 септември 2017 г. С осигурените по него средства са закупени 2 електрически печки, 2 електрически пекарни, 2 фризера, 1 хладилник с фризер, 1 хладилен шкаф, 3 бойлера, 2 работни кухненски маси, 6 кухненски тави, 2 броя големи кухненски казани и 2 броя малки кухненски казани. С новото оборудване и обзавеждане, в Домашния социален патронаж ще бъдат подобрени условията на труд в кухнята и ще се повиши качеството на предоставяната социална услуга. Освен това ще бъдат намалени разходите за нейната издръжка, чрез подмяна на амортизираното кухненско оборудване, което се използва от десетилетия в патронажа. Новите уреди, с които разполага Домашния социален патронаж са високотехнологични, екологични и енергоспестяващи.