Гоце ДелчевНачалоОбщество

С 1 100 000 лева подготвят карта за местообитанията на прилепи по поречието на река Места

С 1 100 000 лева подготвят карта за местообитанията на прилепи по поречието на река Места в трансграничния регион между България и Гърция. Партньори по проекта са Югозападния университет в Благоевград и Солунският университет.

Целта на картата за местообитанията на прилепите е да се постигне по-добро опазване на прилепите и да се подобри състоянието на популациите им в рамките на трансграничния регион. Екипите ще търсят решение на предизвикателствата, пред които е изправен видът – увеличената употреба на пестициди в селското стопанство, които тровят прилепите, нарушаване на колониите им от хората, които изследват пещерите през зимата. По проекта ще се извършат проучвания, оценки и предприемане на съвместни мерки за опазване на значителни местообитания на прилепите не само в зоните на Натура 2000, но и в заобикалящите територии. Ще бъде създадена и база данни за състава на видовете и състоянието им в района на проекта, оценки на видовото разнообразие, активността и местообитанията на прилепите и потенциалните заплахи за вида. По проект се обновява музеят на родопския карст в Чепеларе, който е единственият на пещерите в Югоизточна Европа. Реконструирани са всички помещения на сградата, като е запазено функционалното им предназначение. Монтирана е нова декорация, имитираща карстова пещера с отливки, която е изключително впечатляваща и атрактивна. Пространството в централната зона на сградата е преустроено в мултимедийна зала. Изцяло обновено е и оборудването в музея – експонатите са разположени и аранжирани върху съвременни нови стъклени шкафове, изложбени маси, полици и витрини.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments