С 14 гласа “за” и 2 гласа “против” бюджета на Община Гърмен за 2018 година бе приет

По отношение на бюджет 2018г. общинските съветници от Гърмен обсъдиха и приеха размера на приходната и разходната част на финансовата рамка, която е в размер на 13 763 433 лв. или 1 681 674 лева повече от предходната година. Преходният остатък от 2017 година на общината е в размер на 604 хил. лв.

По време на сесията старейшините на Гърмен бяха изненадани от изказване на съветник, който предложи Горно Дряново да не получи средства за 2018 година. Капиталовите разходи за Горно Дряново в размер на 31 хил. лв. да бъдат прехвърлени в перо ремонт на сграда в Горни минерални бани. Кметът Минка Капетанова напомни на общинския съветник – Господев, че той е представител на народа, но не може да определя дали селото да бъде лишено от тези средства. И изказа съмнение, че кметът на населеното място е уведомен за това предложение. „Кмета няма право да взима отношение. Аз съм общински съветник и аз предлагам. Вие ако искате го приемайте ако искате не“ – заяви Господев. От него медиите научиха, че община Гърмен е заделила 65 хил. лева за закупуване на почистваща машина „от която не се нуждаем“ – добави съветникът.

Други предложения, които бяха направени по време на важната сесия бяха от Горни минерални бани да бъдат взети 20 000 лв., за да се вложат в Горно Дряново за ремонт на водопровода и водохващането. Рибново пък настояват 13 хил. лева от бюджета на селото да бъдат отделени за ремонт на два пътя – един за гората и друг за лозята. Техният представител заяви, че през зимните месеци жителите на балканското село не могат да се снабдяват с дърва, а през лятото не могат да обработват имотите си в местността лозята. Стои въпросът обаче, чия собственост са пътищата; какъв точно ремонт е необходим и затова ще бъде изпратена комисия от общината за да се провери състоянието им. „Ние сме отделили и ще отделяме средства за това което е необходимо“ – е лайтмотива на общинската сесия на която бюджета бе приет само с един глас против и с едно особено мнение.