ТВ Запад ще излъчи директно заседанието на ОбС Дупница

Извънредно заседание провежда днес ОбС Дупница. В дневният ред са включени 8 докладни записки. Съветниците ще разгледат предложенията за сформиране на маломерни паралелки в училищата в селата, отчета на бюджет 2016, както и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза на община Дупница за периода 2018-2020. Останалите точки касаят разпореждане с имоти и изготвяне на ПУП. Заседанието започва в 10 часа, а дебатите по докладните ТВ Запад ще покаже в директно предаване.