Начало

ТЕЦ „Бобов дол” с окончателно потвърдена от Административен съд санкция, наложена от РИОСВ – София

Административният съд в град Кюстендил окончателно потвърди наложената имуществена санкция на ТЕЦ „Бобов дол” АД, която е в размер на 100 000 лв.

Наказателното постановление на директора на РИОСВ – София е във връзка със съставен акт за констатирано нарушение по Закона за опазване на околната среда, след извършена през март 2022 година извънредна проверка.

При нея е установено, че дружеството не е изпълнило задължително условие по комплексно разрешително, в резултат на което не са предприети мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества в съответствие с изискванията на Наредбата за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

От началото на 2022 г. досега съдът е потвърдил наложени имуществени санкции на ТЕЦ Бобов дол, в размер на 704 000 лв.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments