ДупницаНачало

Тече процедура по избор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Кюстендил

До 21 октомври е срокът, в който може да се кандидатства в обявената от ОбС Дупница процедура за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд Кюстендил.

Комисия,  определена  с  решение  от  ОбС  ще  извърши  проверка  на  документите  на кандидатите за съдебни заседатели, съобразно изискванията, като състави списък на допуснатите кандидати до изслушване.

Кандидатите подават лично документите за участие в процедурата. 

Необходими са ви: заявление за кандидатстване за съдебен заседател, подробна автобиография, подписана от кандидата, нотариално заверено копие от диплома за завършено образование, медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване, данни за контакт на две лица , към които Общински съвет да се обръща за препоръки, мотивационно писмо, писмено съгласие, декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ, документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16.07.1973 г. /кандидатите за съдебни заседатели, които са представили такъв документ в предходна процедура в Община Дупница, могат да не го представят/, декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ. Приложенията може да изтеглите от сайта на община Дупница, в секцията ОбС.

 За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, които:

– да са на възраст от 21 до 68 години;

– да имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

– да имат завършено най-малко средно образование;

– не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

–  да не страдат от психически заболявания.

– да не са съдебни заседатели в друг съд;

– да не са общински съветници от съдебния район на Окръжен съд-Кюстендил;

–  да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

– да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Окръжен съд-Кюстендил.

– да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към Окръжен съд-Кюстендил.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments