Трудова борса ще се състои в Дома на техниката в Дупница утре

Обща трудова борса организира Бюрото по труда в Дупница. Тя ще се проведе на 11 октомври от 11ч. в Дома на техниката. Целта на трудовата борса е работодатели от региона да установят директен контакт с безработни лица, на които могат да предложат реални работни места- обобщи директорът на Бюрото по труда в Дупница Наташа Илиева. В борсата могат да участват хора от всички възрасти , на които работодатели от региона ще представят своята дейност и обявят свободни работни места. По време на трудовата борса работодателите ще имат възможност да поведат лични срещи с търсещите работа безработни лица, които проявяват интерес към техните предложения. Заявка за участие в мероприятието са дали 11 работодатели от района от различни сфери на дейност, сред тях на обувното и шивашкото производство, металообработването и други дейности. Бюрото по труда в Дупница организира ежегодно директни трудови борси, като предлаганите места от работодателите в тях се усвояват почти на 100%.