Туристи сиганализираха за незаконна сеч в района на Национален парк „Рила“

 Туристи сигнализираха за незаконна сеч в района на НП „Рила“, където добивът на дървесина е абсолютно забранен, тъй като е защитена територия попадаща в екологичната мрежа на „Натура – 2000“ .

Мястото се намира над курортното селище Паничище, в района между 17 и 18 стълба на лифта за 7-те Рилски езера. По предварителна информация са изрязани около 100 кв метра клек, като дървесината е струпана в района,  и вероятно е подготвена за извозване.

От НП „Рила“ информираха, че ще бъде извършена проверка , като в случай на нерегламентирана дейност в горския фонд, контролът в района ще бъде засилен. След като бъде направен оглед на място, ще бъде изготвен протокол с експертно  становище на служители  от НП „Рила“. Тогава ще стане ясно,  дали става въпрос за  незаконна сеч, обясниха от зеления телефон за нарушения на територията на НП “Рила”.

За незаконно рязане на дървесина, глобите могат да стигнат до 20 хил лв, като при нанасяне на значителни материални щети в горския фонд, Наказателния кодекс предвижда и лишаване от свобода до 6 години.