Увеличават двойно таксата за притежание на куче в община Дупница

Досега таксата за притежание на куче в община Дупница беше 10 лв. В докладна записка кмета на общината Методи Чимев предлага от следващата година таксата да бъде 20 лв. Тази такса се използва единствено за мероприятия свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета, заложени в Програмата за намаляване на популацията им, както и разходи на общината по дейността на приюта за кучета – разходи за заплати, осигуровки, медикаменти и др. Предвидените средства в бюджета на общината за дейността на „Общинския приют за безстопанствени кучета“ и постъпленията от „такса куче“ са недостатъчни за продължаване на нормалната му работа и това налага годишната такса да се коригира от 10 лв. на 20 лв., се казва в мотивите на градоначалника. В бюджета на община Дупница за 2020 година са предвидени разходи от 30 000 лв. за дейността на приюта. За сравнение през 2016 година са били 15 000 лв., през 2017 година и 2018 година по 20 000 лв., до месец октомври тази година 23 300 лв. От посочената в докладната справка става ясно, че за периода 2016 – 2018 година приходите са между 2173 лв. и 3538 лв, а до месец октомври тази година прихода е 2872 лв. Общо регистрираните кучета от 2013 година до октомври тази година са 650 броя. Очакваният приход е 6500 лв. Докладната записка е качена на сайта на община Дупница.

Коментар