Увеличават наемите на общинските жилища?

Нова Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища ще гласува ОбС на следващо заседание на местния парламент. Наредбата е качена за обсъждане на сайта на община Дупница. Тя предвижда тройно увеличение на наемните цени на общинските жилища. В момента цената за 1 кв./м е 0,45 лв., след актуализиране на Наредбата тази сума ще стане 1,35 лв. По този начин приходите от наеми ще послужат за поддръжка на общинските жилища. В предложението на кмета на община Дупница се посочва, че Наредбата не е променяна от нейното приемане през 2006. В докладната е посочено още, че тогава размера на минималната работна заплата е бил 160 лв., а от април тази година става 710 лв., в този период е увеличена и минималната пенсия, както и гарантирания минимален доход за страната. Предвиждат се и корекции в наемната цена според зоната, в която се намира жилището.

Ще бъде записано, че просрочията при плащане на наем или консумативни разноски за жилището да не надвишават 3 месеца.

Междувременно специално сформирана комисия е направила оглед на всички общински жилища. Докладна за тяхното състояние ще бъде внесена за разглеждане на заседание на ОбС Дупница. Промяна на цените на наеми в социалните жилища не се предвиждат.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments