Увеличава се интереса към Кюстендил като предпочитана туристическа дестинация

 

Увеличава се интереса към Кюстендил като предпочитана туристическа дестинация в страната . Тази тенденция отчита заместник председателят на Съвета по туризам в областния град Мая Андонова.