Гоце ДелчевНачалоОбщество

Удължават противоепидемичните мерки на територията на община Гоце Делчев

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в община Гоце Делчев и област Благоевград, увеличения брой на жителите на общината диагностицирани с коронавирусна инфекция, запълнения капацитет на отделенията в МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД с пациенти с коронавирус COVID-19 и на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и чл. 44, ал. 2 и 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Раздел ІІІ, изречение първо от Заповед №РД-01-626/27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването, предвид препоръките на Областния оперативен щаб и с цел опазване на здравето и живота на гражданите, Валери Сарандев, зам.кмет на ОбГД нареди: На територия на община Гоце Делчев до 12.11.2020 г.: 1. Да се преустанови провеждането на групови празненства на закрито (в т.ч. чествания, сватби, годежи, кръщенета и други). Сключването на граждански бракове се осъществява в присъствието на съответното длъжностно лице по гражданско състояние, встъпващите в брак, техните свидетели, фотограф и гости в залата до 10 души, при спазване на физическа дистанция от 1.5 м, както и всички противоепидемични мерки. Всички места като игрални зали и казина осигуряват дистанция от 1,5 м между столовете от две съседни игрални машини и игрални маси, при заетост не повече от 1 човек на 3 кв.м и при спазване на задължителни противоепидемични мерки, в т.ч. задължително дезинфекциране на игралните автомати след всеки клиент и недопускане на клиенти без предпазна маска на лицето. Забранява се излизането на непълнолетни лица за времето от 21.00 ч. до 06.30 ч. без основателна причина – посещение на личен лекар, лечебно заведение, аптека и магазин за хранителни стоки. Заповедта влиза в сила от 00.00 ч. на 04.11.2020 г.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments