ДупницаНачало

Удължава се срокът за електронното преброяване

До 24:00 часа на 30 септември се удължава срокът, в който хората ще могат да се преброят електронно. На заседанието си на 16.9.2021 г. правителството промени Решение № 61 от 21 януари 2021 г., според което хората можеха да се преброяват електронно от 7 до 17 септември 2021 година.

Промяната се налага, тъй като в първите дни от процеса информационният сайт, през който се влиза в системата, бе атакуван нееднократно с огромен зловреден трафик. Няма опити за проникване и източване на данните, но това затрудни изключително достъпа до електронната карта. Към настоящия момент системата е стабилна, осигурена е необходимата защита и капацитет за извършване на регистрации и преброяване на населението.

Удължаването на срока за онлайн преброяването ще осигури възможност всички желаещи да попълнят картата онлайн и предвид променящата се епидемиологична обстановка.

Преброяването с преброител стартира в 8 часа на 18 септември и ще приключи в 20 часа на 3 октомври при спазване на досега действащите инструкции за работа в епидемиологична обстановка (носене на маски, контактуване от безопасно разстояние или по телефон с преброител). Призоваваме гражданите да оказват съдействие на преброителите при попълване на хартиена карта за сградата, в която са се преброили електронно лица, както и да предоставят електронните си кодове. Онези домакинства, които ще се преброят електронно до 30 септември трябва да информират своя преброител за това си намерение при посещението на адреса на жилището им. В случай, че на 1 октомври за съответното жилище и адрес не е генериран код от електронна карта в системата на НСИ, лицата ще бъдат посетени и преброени с хартиен формуляр от съответния преброител на преброителния участък.

По данни на НСИ към 7.00 часа на 16 септември в електронната система на Преброяване 2021 в област Кюстендил са се преброили успешно с получен код 10 599 лица от броя на населението на областта към 31.12.2021 г. (116 619), или 9.1%. Най-много са преброените в двете големи общини Кюстендил и Дупница, съответно 5 610 и 3 793 души, или общо 88.7% от лицата, самопреброили се електронно към 7.00 часа на 16 септември. В системата са попълнени данни за 4 776 домакинства, разпределени в 4 288 жилища на територията на област Кюстендил.

За сравнение към 7.00 часа на 9 септември и на 14 септември на текущата година спрямо същия час на 16 септември процентът на самопреброилите се лица в информационната система на преброяването е нараснал съответно със 7.5 и 3 процентни пункта.

Напомняме, че с една регистрация в електронната система се преброяват едно жилище и всички лица, които обичайно пребивават в него. Лицето, посочено в регистрацията, трябва да е част от преброителната карта.

Преброяваме се на адрес, в който обичайно обитаваме в по-голяма част от годината, независимо дали имаме регистрация по постоянен или настоящ адрес, дали сме собственици, наематели или ползватели на жилището.

За въпроси и информация можете да позвъните на подпомагащия център на НСИ на тел. (02) 9078 430 или кратък номер *2021.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments