Гоце ДелчевНачалоОбщество

Удължава се срокът на извънредната епидемична обстановка до 31 август

Министерският съвет на Република България прие Решение за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка, считано от 1 август 2020 г. до 31 август 2020 г. Пандемията от COVID-19 представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб. По данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, към 26.07.2020 г. в света са регистрирани 16 018 105 заболели от COVID-19, вкл. 644 832 починали. От тях 1 670 732 случая или 10,43% са заболелите на територията на Европейския съюз и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, с общ брой починали – 181 568 или 28,16% от всички докладвани смъртни случаи от новия коронавирус. В България към 26.07.2020 г. са съобщени 10 312 заболели и 338 починали от COVID-19. От 09.06.2020 г. до момента се наблюдава значително завишаване на броя на дневно регистрираните случаи в страната. Удължаването на извънредната епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, ще даде възможност да се засили прилагането на временни противоепидемични мерки, с цел ограничаване разпространението на заболяването и опазването на живота и здравето на гражданите. Междувременно бюджетът на ОПРЧР се увеличава със 133,7 млн. лв. за финансиране на мерки срещу последиците от COVID-19. С промяната се осигурява финансиране за целенасочени мерки, които имат пряк ефект върху най-засегнатата част от населението в резултат на разпространението на вируса COVID-19 – безработни лица, хора, застрашени от загуба на работно място, както и други уязвими групи. Средствата са пренасочени от бюджетите на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Оперативна програма „Добро управление“, както и чрез прехвърляне на неусвоени към момента средства от досегашния бюджет на ОПРЧР 2014 – 2020 между приоритетните оси на програмата. Изменението е част от социалните и икономически мерки, които правителството предприема за справяне с последствията от пандемията.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments