Успешно положен изпит за каратеките от КК”Шурикен”

Състезателите на КК”Шурикен” положиха успешно изпит за ученическа степен КЮ. Той беше проведен по всички правила и изисквания на стила ГОДЖУ КАЙ.Състезателите демонстрираха защитни и атакуващи техники на място, кехон кумите, ката и бункай на катата.На изпита се явиха 68 каратеки от трите възрастови групи. Те бяха изпитани и на терминология с обясняване на всяка техника и приложението и в различните позиции.


Изпитващата комисия бе в състав,председател Емил Димитров ІV дан,който е лицензиран изпитващ към БНФК и членове на комисията – Веселин Димитров – ІІ дан, Джесика Димитрова – І дан и Елена Колешанска – Ідан.
За състезателите на КК”Шурикен” предстои тренировъчен лагер през месец август.Той ще се проведе в Осоговската планина,като в него ще се включат 30 каратеки.