Успешно приключи 42-то среднозимно преброяване на водолюбивите птици, което бе 16-то поред за БДЗП клон Гоце Делчев

Преброяването се осъществява за да се определи видовия и числен състав на зимуващите водолюбиви птици. Събраните данни ще послужат и за оценка на промените в състоянието на популациите на наблюдаваните видове. Заедно с това се следи и за състоянието на водоемите и реките в България.

Екипът на БДЗП – клон Гоце Делчев, броеше зимуващите водолюбиви птици по поречието на р. Места, между градовете Банско и Хаджидимово, също и на яз. Доспат. Най-интересни видовея които са срещнали преброяващите са били Земеродно рибарче, Сива сврачка, Обикновена кръсточовка, Полски блатар. Най-многобройни видове: за поречието на р.Места са Сива врана, а за яз. Доспат – Обикновен фиш.

Регистрирани птици: за поречието на р.Места са били 675, за яз. Доспат – 1083. Заради топлото време досега има по-малко регистрирани видове. От дружеството информират, че река Места е замърсена с пластмасови бутилки, полиетиленови торбички и др. Поради голямото количество боклуци рибата е намаляла значително, което се разбира от отсъствието на големия корморан, предимно рибоядна птица, но не е регистриран нито един екземпляр по поречието на р. Места. Нерегламентираното сметище близо до р.Места, което се намира в община Хаджидимово продължава да расте и там се изхвърлят битови, и строителни отпадъци. 20 души са взели участие в преброяването. Включили са се и ученици от ОУ “Пейо Яворов” – с. Огняново, а най-малкият участник е бил Ибрахим Ликов, първокласник от Второ ОУ “Гоце Делчев” – гр. Гоце Делчев.