Утвърден е графикът за записване, отписване и преместване на деца от детските градини в Дупница

Със своя заповед, кметът на Община Дупница инж.Методи Чимев утвърди графика за записване, отписване и преместване на деца от детските градини.
Обявяването на приема във всички
детски градини трябва да стане в срок до 16 февруари 2018 г., а назначаването на комисията по приема на деца в даденото детско заведение до 23 февруари. Приемът на молби от родителите пък ще започне от 1 март и ще продължи до 16 март включително, а на 23 март съответното детско заведение трябва да обяви списъка с приетите. Впоследствие до 30 март трябва да бъдат записани децата. Попълването на свободните места пък ще става в периода от 3 до 5 април.Обявяване на свободни места, там където има или се освободят ще става всеки понеделник до 1 септември 2018 г.