Участие на ученици от ОУ „Христо Ботев“ – Кюстендил в обучителна програма на НАСА

Четирима ученици от ОУ „Христо Ботев“ в Кюстендил участваха в обучителна програма на НАСА.Обучението се проведе в Турция в град Измир.