Ученици от ОУ „Даскал Димитри“ взеха участие в Национален педагогически форум

Ученици от ОУ „Даскал Димитри“ с ръководител Веселка Котеваучител по музика взеха участие в Национален педагогически форум на тема: „ Хуманност, хуманизъм , хуманитаристика- ключови акценти в новата парадигма на училищното образование“. Домакини на събитието бяха БАН и Кирило-Методиевски научен център, град София. С музикалната си изява децата доказаха на практика, че обучението по музикален инструмент изгражда положителна нагласа у тях и служи ефективно за превенция на агресията.

С участието си те показаха, че изкуството провокира и активизира вниманието, въображението, фантазията и емоционалната памет на учениците. В центъра застава личността на детето с неговата индивидуалност, вътрешен облик, стремеж към свобода и желание за изява.

По време на събитието учениците разкриха творческата сила в себе си, показаха огромен потенциал и умение да управляват своето внимание и въображение като мощно средство на човешката творческа енергия, доставиха естетическа наслада на всички присъстващи и им въздействаха емоционално.