Ученически конкурс за колаж на тема „СПИН-Знанието предпазва“ и безплатни изследвания на 1 декември в Дупница

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Дупница обяви конкурс за колаж на тема „СПИН-Знанието предпазва“. Конкурсът е част от инициативите в Дупница за 1-ви декември, който е Световен ден за борбата с коварната болест.
В общинския ученически конкурс могат да участват ученици от 5 до 12 клас. Колажите се приемат в стая 51 на ІІІ ет. в Общинска администрация от 09.00 до 17.00 часа. Крайният срок за участие в конкурса е 29 ноември. На 1 декември от 14.00 часа във фоайето на Общината ще бъде открита изложба, в която ще бъдат показани всички колажи, а жури ще избере трите най–добри от тях и ще връчи награди на победителите. “Моето здраве е мое право” е мотото на Европейската седмица за изследване на ХИВ/СПИН. Община Дупница също се включва в кампанията на РЗИ-Кюстендил. Като част от кампанията на 1 декември в Партерната зала на Община Дупница във времето от 12.00 до 14.00 часа ще се извърши безплатно, анонимно изследване и информиране за ХИВ и СПИН. Ще бъдат раздадени и здравно-образователни материали. Международният символ на борбата с ХИВ/СПИН е червената панделка. Тя е израз на солидарността към хората, живеещи с ХИВ и обединява усилията в общата борба срещу болестта. Червеният цвят също е и предупреждение да не се подхожда лекомислено и да не се пренебрегва един от най-големите проблеми на нашето съвремие.